Inhoudsopgave

 

1. Inleiding

De opkomst van een ‘wetenschappelijke’ menskunde

De architectuur van gedachten

Zelfhulpboeken

Heilig, demonisch of medisch

 

2. Waanzin en het bovennatuurlijke: de vroege debatten

Method in madness

Drie diagnoses

Bezetenheid en hekserij

Hekserij of melancholie?

De duivel en de imaginatie

Een vervolger aan het woord

Het heksendebat in Engeland

De psychopathologie als wapen

 

3. Diagnoses in actie

Mary Glovers betreurenswaardige toestand

De duiveluitbanning

Symptomen en hun context

Bradwell versus Jorden

Een familiedrama

 

4. De hervorming van het denken

Van geest doortrokken vlees

Het onttoveren van de spiegel

Een mechanistische geheugentheorie

Een aanval op de magie

De scheiding van lichaam en geest

 

5. De ontdekking van de bloedsomloop

De Engelse Burgeroorlog

De zon van de microkosmos

Naar een lichaam zonder geest

 

6. Psychologia en neurologia

Toch een organische menskunde?

Het verdwijnen van de humeuren en organen uit de psychologie

Het zenuwstelsel en de ziel

Psychisch, somatisch of psychosomatisch?

Een geestelijke en een lichamelijke ziel

Hoofd, hart en buik

 

7. Wetenschap en het bovennatuurlijke: de late debatten

Het Glanvill-Webster-debat

Vergelijking met de eerdere debatten: 1568-1603 versus 1655-1681

Inhoud of context?

De centralisering van de geestelijke wereld

Funderende concepten

Verdedigers en aanpassers

 

8. Verinnerlijking van het psychische

Drie diagnoses, één eeuw later

Een nieuwe taakverdeling

De binnenkant van de menselijke geest

Melancholie als innerlijke ervaring

 

9. Dromen en visioenen

Verborgen oervormen

Extase

In of buiten het lichaam?

 

10. De onttroning van de ziel

De rede en de ziel

De rede losgemaakt van de ziel

De eenwording van het brein

‘Anatomizing the soul’

 

11. De onttovering

Het verdwijnen van de hysterie

Magisch denken?

Primaire en secundaire processen

Een multidimensionele benadering

Tussen wetenschap en verbeelding

 

Dankwoord